Ερευνητική Ομάδα

Σωτήρης Φούζας

Επιστημονικός Υπεύθυνος

Αναπληρωτής Καθηγητής Παιδιατρικής –

Παιδιατρικής Πνευμονολογίας

Πανεπιστημίου Πατρών

Μιχάλης Ανθρακόπουλος

Επιστημονικός Σύμβουλος

Καθηγητής

Παιδιατρικής Πνευμονολογίας

Πανεπιστημίου Πατρών

Urs Frey

Επιστημονικός Σύμβουλος

Καθηγητής Παιδιατρικής Πνευμονολογίας University of Basel, Switzerland

Δήμος Γίδαρης

Επιστημονικός Συνεργάτης

Παιδίατρος  Παιδοπνευμονολόγος

Νίκος Καρανταγλής

Επιστημονικός Συνεργάτης

Παιδίατρος

Παιδοπνευμονολογική Μονάδα Γ´ Παιδιατρικής Κλινικής Α.Π.Θ.

Μανόλης Παρασκάκης

Επιστημονικός Συνεργάτης

Παιδοπνευμονολόγος

Αναπληρωτής Καθηγητής

Πανεπιστημίου Κρήτης

Γρηγόρης Χατζηπαρασίδης

Επιστημονικός Συνεργάτης

Παιδοπνευμονολόγος
Ιατρική Σχολή
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Παναγιώτης Πλώτας

Επιστημονικός Συνεργάτης

Εργαστήριο ΠΥΦ

Πανεπιστημίου Πατρών

Ηλίας Θεοδωρακόπουλος

Επιστημονικός Συνεργάτης

Επίκουρος Καθηγητής

Αναγνώρισης Προτύπων και Μηχανικής Μάθησης

Ειδικός Ανάλυσης Δεδομένων

Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

Ειρήνη Φρίμα

Επιστημονικός Συνεργάτης

Ειδικευόμενη Παιδιατρικής

Υποψήφια Διδάκτορας

Πανεπιστημίου Πατρών

Όλγα Λάγιου

Επιστημονικός Συνεργάτης

Ειδικευόμενη Παιδιατρικής

Παιδιατρική Κλινική

Πανεπιστημίου Πατρών

Φωτεινή Ανδρουτσοπούλου

Επιστημονικός Συνεργάτης

Υποψήφια Διδάκτορας

Πανεπιστημίου Πατρών