Ερευνητική Ομάδα

Μιχάλης Ανθρακόπουλος

Συντονιστής Επιστημονικός Υπεύθυνος

Καθηγητής

Παιδιατρικής Πνευμονολογίας

Πανεπιστημίου Πατρών

Urs Frey

Συντονιστής Επιστημονικός Υπεύθυνος

Καθηγητής Παιδιατρικής Πνευμονολογίας University of Basel, Switzerland

Σωτήρης Φούζας

Επιστημονικός Υπεύθυνος

Παιδοπνευμονολόγος

Επίκουρος Καθηγητής Παιδιατρικής Πανεπιστημίου Πατρών

Δήμος Γίδαρης

Επιστημονικός Συνεργάτης

Παιδίατρος  Παιδοπνευμονολόγος

Νίκος Καρανταγλής

Επιστημονικός Συνεργάτης

Παιδίατρος

Παιδοπνευμονολογική Μονάδα Γ´ Παιδιατρικής Κλινικής Α.Π.Θ.

Μανόλης Παρασκάκης

Επιστημονικός Συνεργάτης

Παιδοπνευμονολόγος

Αναπληρωτής Καθηγητής

Πανεπιστημίου Κρήτης

Γρηγόρης Χατζηπαρασίδης

Επιστημονικός Συνεργάτης

Παιδοπνευμονολόγος
Ιατρική Σχολή
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Παναγιώτης Πλώτας

Επιστημονικός Συνεργάτης

Εργαστήριο ΠΥΦ

Πανεπιστημίου Πατρών

Ηλίας Θεοδωρακόπουλος

Επιστημονικός Συνεργάτης

Διδάκτωρ αναγνώρισης προτύπων και μηχανικής μάθησης

Ειδικός Ανάλυσης Δεδομένων

Ειρήνη Φρίμα

Επιστημονικός Συνεργάτης

Ειδικευόμενη Παιδιατρικής

Υποψήφια Διδάκτορας

Πανεπιστημίου Πατρών

Όλγα Λάγιου

Επιστημονικός Συνεργάτης

Ειδικευόμενη Παιδιατρικής

Παιδιατρική Κλινική

Πανεπιστημίου Πατρών