Ερευνητική Ομάδα

Σωτήρης Φούζας

Επιστημονικός Υπεύθυνος

Παιδοπνευμονολόγος

Επίκουρος Καθηγητής Παιδιατρικής Πανεπιστημίου Πατρών

Δήμος Γίδαρης

Επιστημονικός Συνεργάτης

Παιδίατρος  Παιδοπνευμονολόγος

Νίκος Καρανταγλής

Επιστημονικός Συνεργάτης

Παιδίατρος

Παιδοπνευμονολογική Μονάδα Γ´ Παιδιατρικής Κλινικής Α.Π.Θ.

Γρηγόρης Χατζηπαρασίδης

Επιστημονικός Συνεργάτης

Παιδοπνευμονολόγος
Ιατρική Σχολή
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Παναγιώτης Πλώτας

Επιστημονικός Συνεργάτης

Εργαστήριο Υγιεινής

Πανεπιστημίου Πατρών

Ειρήνη Φρίμα

Επιστημονικός Συνεργάτης

Ειδικευόμενη Παιδιατρικής

Υποψήφια Διδάκτορας

Πανεπιστημίου Πατρών

Όλγα Λάγιου

Επιστημονικός Συνεργάτης

Ειδικευόμενη Παιδιατρικής

Παιδιατρική Κλινική

Πανεπιστημίου Πατρών

Ηλίας Θεοδωρακόπουλος

Επιστημονικός Συνεργάτης

Διδάκτωρ αναγνώρισης προτύπων και μηχανικής μάθησης

Ειδικός Ανάλυσης Δεδομένων