Ερευνητική Ομάδα

Σωτήρης Φούζας

Επιστημονικός Υπεύθυνος

Παιδοπνευμονολόγος

Επίκουρος Καθηγητής Παιδιατρικής Πανεπιστημίου Πατρών

Δήμος Γίδαρης

Επιστημονικός Συνεργάτης

Παιδίατρος  Παιδοπνευμονολόγος

Νίκος Καρανταγλής

Επιστημονικός Συνεργάτης

Παιδίατρος

Επιστημονικός Συνεργάτης Παιδοπνευμονολογικής Μονάδας Γ´ Παιδιατρική Κλινική Α.Π.Θ

Γρηγόρης Χατζηπαρασίδης

Επιστημονικός Συνεργάτης

PhD, DCH, ERS HERMES Παιδοπνευμονολόγος
Ιατρική Σχολή
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Ειρήνη Φρίμα

Επιστημονικός Συνεργάτης

Ειδικευόμενη Παιδιατρικής

Υποψήφια Διδάκτορας

Πανεπιστημίου Πατρών

Όλγα Λάγιου

Επιστημονικός Συνεργάτης

Ειδικευόμενη Παιδιατρικής

Παιδιατρική Κλινική

Πανεπιστημίου Πατρών

Ηλίας Θεοδωρακόπουλος

Επιστημονικός Συνεργάτης

Διδάκτωρ αναγνώρισης προτύπων και μηχανικής μάθησης

Ειδικός Ανάλυσης Δεδομένων

Παναγιώτης Πλώτας

Επιστημονικός Συνεργάτης

Εργαστήριο Υγιεινής

Πανεπιστημίου Πατρών