Φάση Ι

Οκτώβριος 2019 – Μάιος 2020

Ολοκληρώθηκαν καταγραφές σε 102 παιδιά και εφήβους, ηλικίας 6 – 18 ετών, χωρίς αναπνευστικά προβλήματα.

Φάση ΙΙ

Μάιος 2020 – Αύγουστος 2021

Καταγραφές σε παιδιά και εφήβους με άσθμα.

Στόχος: 100 συμμετέχοντες

Φάση ΙΙΙ

Σεπτέμβριος 2021 – Μάιος 2022 (παράταση έως Ιούνιο 2023 λόγω πανδημίας COVID-19)

Εφαρμογή συστήματος πρόβλεψης ασθματικών παροξυσμών.

Στόχος: 50 παιδιά και έφηβοι με άσθμα.