Δημοσίευση πρωτοκόλλου

Το πρωτόκολλο της μελέτης έχει δημοσιευτεί στο διεθνές περιοδικό JMIR Research Protocols

https://www.researchprotocols.org/2020/8/e20350/citations

 

ERS Congress 2020 (abstract, προκαταρκτικά αποτελέσματα)

https://erj.ersjournals.com/content/56/suppl_64/3952

ERS Congress 2020 (ελεύθερη ανακοίνωση, προκαταρκτικά αποτελέσματα)

https://drive.google.com/file/d/1FZJgXkUKbOUWLr9TyGvPVbv-sDkCfFW-/view?usp=sharing

Συνέδριο Παιδιατρικής Εταιρείας Βορείου Ελλάδος (ελεύθερη ανακοίνωση, αποτελέσματα Φάσης Ι)

https://drive.google.com/file/d/1Eh2hbtftIqE46ahhrCV0RpQhG2vLMTj6/view?usp=sharing

ERS Congress 2021 (ελεύθερη ανακοίνωση, αποτελέσματα Φάσης Ι & II)

https://docs.google.com/presentation/d/13Mwe9YWaNfAjKVn9Me7gMXXPGOVsJRZF/edit?usp=sharing&ouid=101566716397850417102&rtpof=true&sd=true

Πανελλήνιο Παιδιατρικό Συνέδριο 2021 - ΧΩΡΕΜΕΙΟ ΕΠΑΘΛΟ (αποτελέσματα Φάσης Ι)

https://drive.google.com/file/d/1wP5k0ZVB4JVcc2u1a-vFevMw3Duhu_7C/view?usp=sharing

Πανελλήνιο Παιδοπνευμονολογικό Συνέδριο 2022 - ΒΡΑΒΕΙΟ ΚΑΛΥΤΕΡΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ (αποτελέσματα Φάσης Ι)

https://drive.google.com/file/d/1etIay7zqASzva8uGuVxjlfPtfgr3MH4h/view?usp=share_link