Μελέτη διακύμανσης της αναπνευστικής λειτουργίας στα παιδιά

Αγαπητοί γονείς και παιδιά,

Η μελέτη διακύμανσης της αναπνευστικής λειτουργίας στα παιδιά (lung function variability study) είναι μια μελέτη παρατήρησης υπό την αιγίδα της Παιδοπνευμονολογικής Μονάδας της Παιδιατρικής Κλινικής του Πανεπιστημίου Πατρών.

Σκοπός μας είναι η ανάπτυξη ενός τηλεματικού συστήματος παρακολούθησης του επιπέδου ελέγχου της νόσου σε παιδιά και εφήβους με άσθμα, μέσω ανάλυσης της ημερήσιας διακύμανσης μιας σειράς σπιρομετρικών παραμέτρων.

Αυτή η μελέτη είναι η πρώτη που στοχεύει στην ανάλυση της διακύμανσης της αναπνευστικής λειτουργίας στα παιδιά. Είναι επίσης η πρώτη στην οποία οι μετρήσεις θα πραγματοποιηθούν μέσω σπιρόμετρων διασυνδεδεμένων με κινητό τηλέφωνο για την αποστολή των μετρήσεων σε πραγματικό χρόνο.

Είμαστε πεπεισμένοι πως η ενεργός συμμετοχή σας θα εξασφαλίσει την επιτυχία του εγχειρήματος.

Σας ευχαριστούμε θερμά.

Η ερευνητική ομάδα

Εικόνα2